Ketos

Medan du är i ketos, utnyttjar kroppen fettsyror som en alternativ källa av energi på grund av glukos underskott. För att åstadkomma detta, acetyl-CoA, som normalt oxideras till H2O och CO2 som en del av citronsyracykeln, omvandlas i levern till acetoacetat och 3-hydroxybutyrat, även känd som ketonkroppar. Dessa ketonkroppar är nu fria att flyta där det behövs och kan användas som bränsle för metaboliska processer. Det är värt att notera att ketonkroppar är mycket effektiva andningsbränslen; medan 100 g glukos genererar 8,7 kg av ATP, kan 100 g 3-hydroxibutyrat utbyta 10,5 kg av ATP och 100 g av acetoacetat 9,4 kg av ATP.  De flesta delar av kroppen, såsom hjärnan, använder ketoner när de finns tillgängliga till dem, (blod-hjärnbarriären har i själva verket en mycket effektiv transportör för ketonkroppar). Det finns emellertid vissa processer som är partiella till glukos för energimetabolism. I dessa fall är glukos tillfört genom lever glukonegenesis, där levern omvandlar icke-kolhydratkällor (såsom fettsyror och aminosyror) till glukos. 

 

ketosis

Korrelation mellan aceton i utandningsluft och beta-hydroxybutyrate i blod

En vanlig missuppfattning är att acetonet i utandningsluften korrelerar direkt med koncentrationen av beta-hydroxybutyrat i blodet. Det är lätt att göra ett sådant misstag då det i vissa sammanhang verkar vara på detta sätt.

I levern bryts fria fettsyror ned till acetoacetat när tillgången på glykogen minskar. Från acetoacetat frigörs spontant aceton. Överskott av acetoacetat lagras i blodet som beta-hydroxybutyrat.

Koncentrationen av beta-hydroxybutyrat är alltså en produkt av hur stark ketosen är och tiden.

Koncentrationen av aceton i utandningsluften indikerar hur stark ketosen är.

Då ketosen regleras av bristen på glukos, korrelerar acetonet i utandningsluften mycket väl med blodsockret. Beta-hydroxybutyrat koncentrationen är ingen direkt markör för blodsockret.

Vid fasta kan man observera att under de första dagarna att utandningsacetonet är mer eller mindre konstant tills glykogen depåerna börjar tömmas, därefter ökar produktionen av acetoacetat och acetonet ökar och glykosen i blodet minskar. Man kan även se att under fastan ökar beta-hydroxybutyrat i blodet, dock följer den inte blodsockret som acetonet gör utan är en funktion av ketosen och tiden.

Att vara i hög ketos dvs ha en hög aceton indikation i utandningsluften kommer med tiden att bygga upp en högre koncentration av beta-hydroxybutyrat i blodet.

 


MADE IN SWEDEN, COPYRIGHT KETONIX AB 2013-2018

KETONIX är ett icke-invasivt; medicintekniskt instrument klass I registrerat hos FDA (U.S. Food and Drug Administration) och Läkemedelsverket. 
KETONIX är också ett registrerat varumärke i EU, USA, Australien m.fl. ​
Ketonix AB är ett Svenskt registrerat företag - Org nr 556443-3794

Ketonix Facebook   Ketonix Instagram  Ketonix Twitter Ketonix Email